Vážený obchodný partner,

Vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve a úpravy súvisiace zo Zákonomi č. 124/2006 Z. z. o BOZP, a Zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a s ich vykonávacími vyhláškami, ponúkame zamestnávateľom komplexné služby ako:

 

Kurzy a školenia

Základné kurzy, opakované školenia, aktualizačné odborné prípravy

Odborné prehliadky, skúšky a technické prehliadky

Odborná príprava technikov Požiarnej ochrany

  • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
  • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
  • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí

Odborná príprava technikov BOZP

  • základný kurz technikov BOZP
  • aktualizačná odborná príprava technikov BOZP

Dokumentácia a iné….