Oboznamovanie zamestnancov – neprofesionálnych vodičov

Oboznamovanie zamestnancov – neprofesionálnych vodičov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) ukladá v § 7 povinnosť zamestnávateľom najmenej raz za dva roky pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia[…]

Prejsť na začiatok